Johnson Controls е произвел и доставил милиони задвижки през годините. И всяка е посрещнала очакванията на клиентите си. И няма друг с предложена по-широка гама от клапи и вентили. 
Задвижките предлагат избор от електрически директно- и дистанционно-монтирани, с пружинно- и  непружинно-връщане, пневматични. Конструкцията и оперативните характеристики следват приемственост, която ви дава познание за всички други задвижки, след като сте монтирали първата.
 
Защо да изберете задвижки от  Johnson Controls?

• Защото е доставчик „от едно място” на електрически задвижки за клапи и вентили.
• Защото предлага вградени опции за по-добър контрол – без добавки на площадката.
• Johnson Controls е сертифициран по  ISO-9000.

 

  Линейни задвижки

  Ротационни задвижки