Ние в Мундус Сървисиз АД разбираме, че вентилацията е основният способ за подържане на допустимо качество на въздуха в затворени помещения.

Именно подходящите конструктивни решения, действие и обслужване на вентилационните системи са критични за постигането на здравословна среда.
Предлагаме оборудване и управление, което позволява подържането на изискваните нива на вентилация с минимални енергийни разходи. Нашите препоръки са съобразени с идеята, че тези вложения се възвръщат, ако позволяват да се избегне спад в производителността на труда на хората в сградата.

 

Модели SYSTEMAIR