Вентилите на Johnson Controls са в гамата от ½” до Ду 500 с пневматично и електрическо задвижване, с пружинно- или непружинно-връщане, с  Cv стойности в диапазона 0,73 до 22000. Възможностите продължават с двупътни нормално отворени или затворени и трипътни смесителни вентили. Те са достатъчно разнообразни, за да намират широко приложение от топловъздушни апарати, през VAV боксове до водоохладители. 
Течовете не се свързват с вентилите на  Johnson Controls. Изключителната конструкция на пръстеновидното уплътнение служи вярно десетилетия, като е било  изпробвано над 1000000 цикъла за гарантирана дълготрайност.

 

  Регулиращи вентили на фланци

  Регулиращи вентили на резба

  Модулиращи вентили за вода

  Вентили за крайни консуматори