Официален вносител и дългогодишен оторизиран сервизен център на всички EATON UPS системи

Дейности:   Оторизиран сервизен партньор на Eaton

Внос и продажба на UPS системи Eaton

Инсталиране и пускане в експлоатация на UPS Eaton

Интегриране в BMS

Гаранционна и следгаранционна поддръжа

 

Официален вносител и дългогодишен оторизиран сервизен център на всички Riello UPS системи

Дейности:   Оторизиран сервизен партньор на Riello

Внос и продажба на Riello UPS системи

Инсталиране и пускане в експлоатация на Riello UPS

Интегриране в BMS

Гаранционна и следгаранционна поддръжа

 

Официален вносител и дългогодишен оторизиран сервизен партньор на всички агрегати  на SDMO, Франция

Дейности:    Оторизиран сервизен партньор

Внос и продажба на генератори

Инсталиране и пускане в експлоатация

Интегриране в BMS

Гаранционна и следгаранционна поддръжа