Всеки потребител трябва да има предвид, че ако неговите консуматори са чувствителни към някои от следните проблеми на електрозахранването, то той се нуждае от защита с UPS:

 

1. Прекъсване на електрическото захранване (power failure)
2. Краткотраен пад на напрежението (power sag)
3. Краткотраен пик на напрежението (power surge)

4. Напрежение по-ниско от номиналното (undervoltage)
5. Напрежение по-високо от номиналното (overvoltage)

6. Радиочестотни и електромагнитни смущения – шум (line noise)
7. Честотни колебания (frequency variation)
8. Преходни процеси (switching transient)
9. Хармоници (harmonic distortion)

Съществуват три типа технологии, на които се базират различните UPS – Off-line, Line-interactive и On-Line (Double Conversion).

За улеснение на потребителите, Powerware групира произвежданите UPS по горните технологии съответно в Серия 3, Серия 5 и Серия 9, като всички модели се предлагат с безплатен софтуерен пакет Software Suite за наблюдение, контрол и управление.

UPS от Серия 3 отстраняват първите три проблема, от Серия 5 – първите пет проблема, а от Серия 9 – всичките девет!!!

За надеждно непрекъсваемо електрозахранване на инфраструктурата на телекомуникационни и информационни мрежи се предлагат непрекъсваеми AC/DC-захранващи системи, а за кабелните телевизионни (CATV) мрежи – специализирани AC/AC UPS системи.

Изборът на подходящ UPS се извършва на базата на изискванията за конкретното приложение (компютър, сървър, информационен център, телекомуникации, индустриални приложения и т.н.).

Мундус Сървисиз АД предлага UPS системи с мощности в целия диапазон от 350VA до 4 000kVA.