Мундус Сървисиз АД предлагаме специализирана техническа поддръжка, включваща:

  • Профилактика и поддръжка на ОВиК системи
  • Профилактика и поддръжка на UPS системи (системи за непрекъсваемо токозахранване)
  • Профилактика и поддръжка на системи за пожаро-безопасност
  • Профилактика и поддръжка на системи за видео-наблюдение и контрол
  • Профилактика и поддръжка на системи за енергиен мониторинг
  • Профилактика и поддръжка на дизел генератори
  • Профилактика и поддръжка на специализирано електро-оборудване
  • Централизирана поддръжка на дейта центрове

Компанията предлага „Договори за абонаментна сервизна поддръжка“ със срок на реакция от 2 до 72 часа, с напълно оборудвани мобилни екипи. Към 2016, извършваме техническа поддръжка по договори на обекти в над 4, 000 локации в България, Македония и Сърбия.

Покриваме широка гама от сервизни услуги за всякакъв тип оборудване, като доставяме оригинални резервни части, с което осигуряваме ниско ниво на риск от аварии и престои на оборудването.

Абонаментните сервизни договори имат висока ценност за клиента, защото на практика разходът се изплаща благодарение на оптимизацията, получена от икономията на енергийни ресурси и оперативни разходи.

Нашите Сервизни центрове покриват целия спектър от услуги: от шеф-монтажа на съоръжения от национално значение, до ремонта на агрегат в частен дом.

 

Списък на предлаганите от Мундус Сървисиз АД оригинални резервни части и консумативи:

Резервни части Водоохладители, компресори, агрегати за отопление, вентилация и климатизация, хладилни агрегати, дизел генератори, UPS системи
Компресори и части Нови и реновирани спирални, винтови, бутални, центробежни компресори и части
Електро-компоненти Вентилатори, помпи, контактори, релета, предпазители и пресостати
Хладилни компоненти Експанзионни и соленоидни вентили, наблюдателни стъкла, манометри, сферични вентили, филтър-дехидратори, пресостати, регулатори на обороти, преобразуватели на налягане
Електронна  автоматика Електронни платки, ключове, таймери и електронни експанзионни вентили
Основни сервизни съоръжения Сервизни инструменти и консумативи за подръжка и поправки, включително вакуум-помпи, вакуум-метри, манометрични колектори и т.н
Масла Минерални и синтетични