Мундус Сървисиз АД е оторизиран дистрибутор, официален гаранционен и извънгаранционен сервиз на промишлено хладилно оборудване на SABROE от Johnson Controls.

Ние доставяме ефективно промишлено хладилно оборудване, системи  за замразяване и въздушна обработка за най-различни  отрасли на промишлеността и производствени процеси – млекопреработване, съхранение в охладено състояние, месопреработване, пивоварни, птицекланици и др. Предлагаме пълен ретро-фит на SABROE оборудване и оригинални резервни части на изгодни цени.

Преимущества:
• Минимална цена за подръжка в рамките на жизнения цикъл;
• Висок хладилен коефициент;
• Системи, използуващи практически всички днешни и бъдещи хладилни агенти;
• Утвърждаване на екологичния имидж;
• Опростен и ефективен сервиз;
• Подръжка в цялата страна;