От самото начало надеждността е разпознаваемия знак на  Johnson Controls/PENN. Ние предлагаме доказана функционалност при широк кръг от приложения за температура и налягане. 
 
Следвайки  убедеността си да запазим околната среда чиста, ние предлагаме пълна гама от контролни елементи за високо налягане, съвместими с CFC-свободния хладилен агент R-410A. Тези щадящи средата продукти включват P70 и P170 устройства за налягане, P100 пресостати, P266 контрол на скоростите на вентилаторите, и V246 и V248 водорегулиращи вентили.

 

  Ключ-поток