metrocash-11-200x200

METRO

ВМ Аутомейшън изгради компресорно-кондензаторни агрегати, водоохладители, вентилаторни конвектори за търговска верига Метро.
Държава: България
Град: София
Услуга: Компресорно-кондензаторни агрегати, водоохладители, вентилаторни конвектори.