Световен Търговски Център София

Водоохлаждаеми водоохладители 3 бр.,
Въздушно-охлаждаеми Водоохладители 2 бр.,
Климокамери 12 бр.