Ние помагаме на десетки компании да решат въпросите на охлаждането, което се явявява от първостепенно значение за някои промишлености, като внимателно изучаваме спецификата на конкретния случай и предлагаме оптимално решение.

Нашите продукти и услуги лесно се комбинират в прости решения, улесняващи потребителите в тяхната практика.

Продуктова гама на Johnson Controls/York

Многообразните и взаимосвързани предложения за контрол на средата и енергоефективност осигуряват дългогодишен комфорт и икономическа изгода.

Притежаваме квалифицирани и отговорни групи за техническо обслужване и ремонт, готови да ви консултира в ежедневната ви работа с машините.

Работим навсякъде: в училища, театри, болници, музеи, библиотеки, хотели, офиси, като се грижим безкомпромисно за комфота на техните обитатели.

Предлагайки цялостен инженеринг, включващ: проектиране, доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация, обслужване и поддръжка, Мундус Сървисиз АД носи отговорност за всякакви сгради и процеси.