Различните отрасли на промишлеността предявяват индивидуални изисквания  към прецизно регулиращите устройства за подържане на температура.

 

Такива изисквания често се явяват ключови елементи за надеждност в експлоатацията, а оттам в качеството и себестойността на крайния продукт.

Ако се нуждаете от хладилни инсталации за хранителни продукти, напитки или фармацевтика Мундус Сървисиз АД ще Ви предостави оборудване и обслужване за безпроблемно действие на Вашето производство. Нашият партньор Johnson Controls е световен лидер в приложението на естествени хладилни агенти като амоняк, въглероден диоксид, въглеводороди и вода.