Системата за Управление на Сгради Metasys® Ви осигурява повече контрол и по-лесен достъп до информация от всяка друга подобна система. Тя включва метод  на отворени системи от сферата на сградното управление и  информационните технологии. 

Резултатът е система, която интегрира всички елементи на сградното Ви оборудване, организира информацията по най-логичен начин и я предоставя където  и когато се нуждаете от нея. А с Metasys безжични технологии можете на разумна цена да се разпрострете във всички пространства, в които е било невъзможно преди.  Ние разполагаме със системи за сградна автоматизация, които управляват енергийните и охранителните нужди на Вашата сграда, независимо от големината и сложността й.

 

  Metasys 5.2