BlueBox серия с Нисък Поненциал на Глобално затопляне (LGW-Low Global Warming potential < 1) използваща фреон R1234ze – нов химичен хладилен агент, принадлежащ към HFO категория (Хидро-Флуоро-Олефиновия), предлага добра алтернатива на HFC, може да разгледате приложената презентация по долу.

Пълната гама модели от серията KARRA REV, KAPPA REV HEi (модел с хибридни компресори), KAPA REV XEi (модел с изцяло инверторни компресори) и KAPPA REV FC (модел със свободно охлаждане/free cooling/), също може да разгледате в приложените презентации по-долу.