Италианският производител SitalKlima,  произвежда широка гама надеждни продукти за ОВиК, за търговски, промишлени и жилищни приложения:

  • климатични камери
  • клим. камери с термодинамична рекуперация
  • рекупериращи системи с 90% ефективност
  • покривни централи
  • охладителни кули
  • климатични камери за специални приложения
  • изсушители за басейни
  • хигиенизиращи системи
  • вентилационни апарати

 

 

 

 

 

 

 

SitalKlima – Company profile_It-En  (PDF, 4.81 MB)