Valve - Axial Model
Valve – Axial Model
Valve - Ball Model
Valve – Ball Model

 

VP1000 нова гама независими от налягане седлови и сферични регулиращи вентили действието им е, като конвенционален регулиращ дебита орган, служи като регулатор на диференциално налягане и притежава кнопка за настройване на дебит. VP1000 с независим контрол на налягането вентил е комбинация от регулатор на диференциално налягане и вентил за регулиране на потока. Вентилите VP1000 предлагат забележителна гъвкавост при необходимост от корекция. Те могат да бъдат точно определени за конкретна стойност на дебита и позволяват точен контрол на модулиране. Клапаните винаги гарантира подходяща скорост на потока, следователно, черз тях се избягва твърде висока консумация на енергия. VP1000 осигурява максимално точна корекция за постигането на максималния дебит, разрешен от размера на тръбата, на базата на стойностите, установени от международните стандарти.

Характеристики:

  • Изчисляване на Kvs не е необходимо.
  • Не се изисква изчисляване на вентилен авторитет.
  • Специални устройства или познания не са необходими.
  • Компактен дизайн, който позволява инсталирането на вентила и в малки пространства, като секции при вентилаторни конвектори или тесни пространства за монтаж.
  • Настройка на скоростта на потока без разглобяване на задвижващите механизми.

 

Брошура