Мундус Сървисиз АД предлагаме за нашите клиенти:

  • Проектиране, реконструкция и преустройство на ОВиК и електро инсталации
  • Осъществяване на всички видове строително-монтажни работи по части ОВиК и електро
  • Техническо ръководство на строително-монтажните работи
  • Осигуряване на всички сертификати и декларации за съответствие на вложени материали