В Мундус Сървисиз АД изготвяме ОВиК проекти за всички фази на строителството. Консултираме нашите клиенти до пълното изграждане на инсталациите и пускането им в експлоатация. При необходимост, нашите специалисти участват в уточняването на задание и в остойностяването на ориентировъчен бюджет.