office-and-business-47

Ние помагаме за решаване въпросите на отоплението, вентилацията, охлаждането и непрекъсваемост на електрозахранването които се явяват от първостепенно значение за офис и бизнес сгради, като внимателно изучаваме спецификата на конкретния случай и предлагаме оптимално решение. Нашите продукти и услуги лесно се комбинират в прости и енергоефективни решения, улесняващи потребителите в тяхната практика.

Многообразните и взаимосвързани предложения за контрол на средата и енергоефективност осигуряват дългогодишен комфорт и икономическа изгода.

Притежаваме квалифицирани и отговорни групи за техническо обслужване и ремонт, готови да ви консултира в ежедневната ви работа с машините.

Работим навсякъде: в офиси, бизнес сгради, училища, театри, болници, музей, библиотеки, хотели, като се грижим безкомпромисно за комфота на техните обитатели.

Предлагайки цялостен инженеринг, включващ: проектиране, доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация, обслужване и поддръжка, Мундус Сървисиз АД носи отговорност за всякакви сгради и процеси.