indusrty-56

 

Ние помагаме за решаване въпросите на отоплението, вентилацията, охлаждането и непрекъсваемост на електрозахранването, които се явяват от първостепенно значение за промишлеността, като внимателно изучаваме спецификата на конкретния случай, заданието и технологичния цикъл и предлагаме оптимално решение. Нашите продукти и услуги лесно се комбинират в прости и енергоефективни решения, улесняващи потребителите в тяхната практика.

Многообразните и взаимосвързани предложения за контрол на средата (Промишлена автоматизация) и енергоефективност осигуряват дългогодишен комфорт и икономическа изгода.

Притежаваме квалифицирани и отговорни групи за техническо обслужване и ремонт, готови да ви консултира в ежедневната ви работа с машините.

Работим навсякъде в промишлеността: производства, заводи, медицински производства, болници и др., като се грижим безкомпромисно за комфота на техните обитатели и технологичните цикли на производството.

Предлагайки цялостен инженеринг, включващ: проектиране, доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация, обслужване и поддръжка, Мундус Сървисиз АД носи отговорност за всякакви сгради и процеси.